ا       دوره انتشار : فصلنامه

 • نوع مقاله‌های قابل انتشار: علمی- پژوهشی
 •  
  • هزینه ارزیابی مقالات: طبق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره62815/10مورخ98/10/4 مبلغ5000000 میلیون ریال (معادل 500 هزار تومان می باشد) .
  • ( 150 هزار تومان بابت داوری و 350 هزار تومان بابت هزینه پذیرش وچاپ  دریافت می گردد

  دسترسی به مقالات و  دانلود آنها: رایگان است 

 • دسترسی به مقالات و  دانلود آنها: رایگان است.
 • دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

 •  
 • * متوسط زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : حدود چهار ماه

نویسندگان گرامی خواهشمند است قبل از ارسال مقاله به راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید

 در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.

مقالات این فصلنامه دارای کد شناسه    DOI  می باشد

اطلاعات آماری نشریه در سال 1399

کل مقالات دریافت شده 150
مقالات پذیرفته شده 40
مقالات منتشر شده 20
مقالات در نوبت چاپ 10
مقالات غیر قابل پذیرش 60
متوسط زمان بررسی اولیه 15 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان دریافت تا پذیرش 140 روز

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 57، زمستان 1400، صفحه 1-362 

بانک ها و نمایه نامه ها