تعداد مقالات: 371
1. بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی با تأکید بر عوامل غیرقیمتی

دوره 5، شماره 15، تابستان 1390، صفحه 9-13

فرهاد دژپسند؛ میثم امیری؛ بنیامین ساوه


2. رابطه انتقالی تغییرات نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات ایران: 1385:4-1369:1

دوره 5، شماره 14، بهار 1390، صفحه 8-34

کریم امامی؛ سیمین آل علی


3. تاثیر رشد اقتصادی و قیمت نفت روی مصرف انرژی هسته ای

دوره 4، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 9-26

محمدرضا محمد وند ناهیدی؛ حامد علی پور


8. بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار شیر

دوره 7، شماره 22، بهار 1392، صفحه 9-26

رضا مقدسی؛ رضا رحیمی


12. بررسی تأثیر درآمد مالیاتی دولت بر بورس اوراق بهادار در ایران

دوره 7، شماره 23، بهار 1392، صفحه 9-29

رویا آل عمران؛ سید علی آل عمران


14. تعیین نرخ بهینه چاپ پول با استفاده از الگوی نسل های تداخلی(ایران)

دوره 7، شماره 25، زمستان 1392، صفحه 9-30

ایوب فرامرزی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ سعید صمدی


16. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب جهان

دوره 3، شماره 9، زمستان 1388، صفحه 1-22

احمد جعفری صمیمی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مه شاد عرب


17. اثر تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت

دوره 3، شماره 7، تابستان 1388، صفحه 1-15

ابراهیم حسینی نسب؛ منا میر کاظمی مود


18. بررسی اثر گردشگری بر رشد اقتصادی ایران (در سالهای 1368-1387)

دوره 3، شماره 6، بهار 1388، صفحه 1-17

حسین شریفی رنانی؛ مریم صفایی شکیب؛ مصطفی عمادزاده


19. اثرات نامتقارن تغییرات در قیمت نفت بر روی مصرف بخش خصوصی و دولتی در ایران

دوره 2، شماره 5، زمستان 1387، صفحه 1-18

ابوالفضل غیاثوند؛ مسعود یاهو


21. اثر حداقل دستمزد بر اشتغال در صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1387، صفحه 1-20

صفورا جوادی؛ حسن طائی


25. بررسی آثار اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 8، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 1-14

اکبر کمیجانی؛ هادی حق شناس