نویسنده = فیروز فلاحی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت مارکوف-سوئیچینگ)

دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1398، صفحه 183-216

فیروز فلاحی؛ حسین اصغرپور؛ کسری احمدیان بهروز


2. اندازه‌گیری شکنندگی سیستم بانکی ایران بر اساس شاخص BSFI

دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 1-26

محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین اصغر پور؛ فیروز فلاحی؛ همت ستار رستمی