نویسنده = تیمور محمدی
تعداد مقالات: 3
1. هزینه رفاه شوک های خارجی و قاعده بهینه سیاستپولی برای اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 48، آذر 1398، صفحه 75-110

سجاد برومند؛ تیمور محمدی؛ جمشید پژویان؛ اسداله فرزین وش؛ عباس معمار نژاد


2. ارائه شاخصی جدید برای انعکاس رفتار بازار سهام با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌های پیچیده

دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1398، صفحه 25-40

هادی اسماعیل پور؛ تیمور محمدی؛ محمد فقهی کاشانی؛ عباس شاکری


3. پویایی‌های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازارهای سهام و طلا: رهیافت VAR-DCC-GARCH

دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 73-92

امین حاتمی؛ تیمور محمدی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی