نویسنده = حامد عباسی آقا ملکی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر نوآوری برسهم بازار شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار

دوره 14، شماره 50، اردیبهشت 1399، صفحه 23-38

حامد عباسی آقا ملکی؛ قهرمان عبدلی؛ علی سوری؛ محسن ابراهیمی


2. تاثیر نوآوری بر نوسانات سهام شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 27-49

حامد عباسی آقا ملکی؛ قهرمان عبدلی؛ علی سوری؛ محسن ابراهیمی