نویسنده = رحیم دلالی اصفهانی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین نرخ بهینه چاپ پول با استفاده از الگوی نسل های تداخلی(ایران)

دوره 7، شماره 25، زمستان 1392، صفحه 9-30

ایوب فرامرزی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ سعید صمدی


2. تخمین تابع تقاضای اکوتوریسم (مطالعه ی موردی شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 15، تابستان 1390، صفحه 31-44

رحمان خوش اخلاق؛ فاطمه نیا فرد؛ رحیم دلالی اصفهانی