نویسنده = قدرت اله امام وردی
پوشش ریسک قیمت سهام صنایع بورسی با نرخ ارز (چندرشته ای صنعتی، بانک و سرمایه گذاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

مریم بذرائی؛ صالح قویدل؛ قدرت اله امام وردی؛ محمود محمودزاده


بررسی اثر ساختار سرمایه‌ بر سودآوری شرکت‌های کشورهای جنوب شرق آسیا (بر اساس رویکرد رگرسیون پنل آستانه‌ای)

دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1398، صفحه 73-94

علی نعمتی؛ علی باغانی؛ قدرت اله امام وردی؛ رویا دارابی؛ نوروز نور اله زاده


آزمون آشوبی و غیرخطی بودن شاخص قیمت سهام در بورس تهران

دوره 9، شماره 33، اسفند 1394، صفحه 55-74

قدرت اله امام وردی؛ سمانه صفرزاده بیجار بنه


بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ایران

دوره 8، شماره 29، اسفند 1393، صفحه 151-174

سعید دایی کریم زاده؛ قدرت اله امام وردی؛ افسانه شایسته


ارزیابی و شناسایی مناسب ترین گزینه سرمایه گذاری دارایی و مالی در ایران (در بازه زمانی 1389- 1380)

دوره 7، شماره 25، اسفند 1392، صفحه 177-207

محمد شریف کریمی؛ قدرت اله امام وردی؛ نیشتمان دباغی