نویسنده = حسین میرزایی
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر توسعه گردشگری بر رشد اقتصادی(مقایسه ایران وکشورهای منتخب)

دوره 5، شماره 15، تابستان 1390، صفحه 73-92

حسین میرزایی؛ ساناز جلیلی


3. بررسی تاثیر هزینه های اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران

دوره 5، شماره 14، بهار 1390، صفحه 91-118

غلامرضا گرایی نژاد؛ حسین میرزایی؛ مریم حاجی طاهری