نویسنده = ساناز جلیلی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر توسعه گردشگری بر رشد اقتصادی(مقایسه ایران وکشورهای منتخب)

دوره 5، شماره 15، تابستان 1390، صفحه 73-92

حسین میرزایی؛ ساناز جلیلی