نویسنده = علی اصغر اسماعیل نیا
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثرات اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر تولید و قیمت در بخش کشاورزی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 45-64

علی اصغر اسماعیل نیا؛ شهرام وصفی اسفستانی


2. بررسی اثرگذاری عرضه نفت کشورهای غیر اوپک بر قیمت نفت خام

دوره 5، شماره 15، تابستان 1390، صفحه 111-130

محمد علی خطیب سمنانی؛ علی اصغر اسماعیل نیا؛ مرجان ده آبادی


5. تعیین تخصیص بهینه مانده گازطبیعی جهت تزریق به چاه‌های نفت و صادرات

دوره 2، شماره 2، بهار 1387، صفحه 99-116

علی اصغر اسماعیل نیا؛ شیرین سجادی