نویسنده = کریم امامی
تعداد مقالات: 7
2. بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران

دوره 8، شماره 26، بهار 1393، صفحه 95-112

کریم امامی؛ الهه ملکی


3. بررسی تأثیر رشد مصرف انرژی هسته‌ای بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 25، زمستان 1392، صفحه 205-219

کریم امامی؛ مهناز اکبری


4. رابطه انتقالی تغییرات نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات ایران: 1385:4-1369:1

دوره 5، شماره 14، بهار 1390، صفحه 8-34

کریم امامی؛ سیمین آل علی


7. رابطه میان رشد اقتصادی و نوسان تولید

دوره 2، شماره 5، زمستان 1387، صفحه 135-152

کریم امامی؛ شهره وکیلیان