نویسنده = رویا سیفی پور
تعداد مقالات: 5
1. بررسی آثار سیاست اعتباری خرد بر شاخص توزیعی درآمد به تفکیک استان‌های کشور

دوره 12، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 127-146

رویا سیفی پور؛ نارسیس امین رشتی؛ کامران نوابی زند


2. آسیب شناسی مطالبات جاری در نظام بانکی ایران

دوره 10، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 73-86

آزاده محرابیان؛ رویا سیفی پور


4. تحلیل آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر صنعت فولاد ایران

دوره 3، شماره 9، زمستان 1388، صفحه 23-36

محمد علی خطیب؛ رویا سیفی پور؛ سعید رحیمی


5. اثر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر نرخ ارز در ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1387، صفحه 7-24

محمود ختایی؛ رویا سیفی پور