نویسنده = تیمور محمدی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی همگرایی بهره‌وری و توسعه مالی در صنایع کارخانه‌ای ایران ( رهیافت همگرایی سیگما)

دوره 10، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 127-148

محدثه سلیمانی؛ حسن طایی؛ تیمور محمدی


2. بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی)

دوره 9، شماره 33، زمستان 1394، صفحه 15-34

مرتضی خورسندی؛ تیمور محمدی؛ محمد مهدی خزایی؛ عارف بهروز


3. اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری در پالایشگاه‌های گاز طبیعی ایران

دوره 9، شماره 30، بهار 1394، صفحه 61-82

علی امامی میبدی؛ تیمور محمدی؛ عارف بهروز


4. تحلیل رابطه علی بین نرخ تورم و بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 30، بهار 1394، صفحه 29-46

تیمور محمدی؛ عباسعلی ابونوری؛ رویا محمد نژاد


5. عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در ایران

دوره 4، شماره 10، بهار 1389، صفحه 114-142

تیمور محمدی؛ مجتبی کریمی؛ نگین نجارزاده؛ معصومه شاه کرم اوغلی


6. تجزیه و تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گاز خانگی و تجاری در استان گیلان

دوره 2، شماره 5، زمستان 1387، صفحه 98-115

عباسعلی ابونوری؛ تیمور محمدی؛ هادی پرهیزی گشتی