نویسنده = رافیک نظریان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر چرخه های اقتصادی بر عملکرد بانک ها در ایران مطالعه موردی بانک ملی ایران (1368-1393)

دوره 11، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 117-138

رافیک نظریان؛ آزاده محرابیان؛ برژانگ مرادی


2. عوامل موثر بر جذب منابع سپرده ای خصوصی در شبکه بانک های تجاری و تخصصی دولتی کشور

دوره 3، شماره 9، زمستان 1388، صفحه 50-69

رافیک نظریان؛ مرجان محمد اسماعیل


3. بررسی عوامل مؤثر بر تفاوت نرخ سود بانکی در شبکه بانک‌های دولتی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1387، صفحه 92-110

رافیک نظریان؛ امیر عباس هاشمی نژاد