نویسنده = جمشید پژویان
تعداد مقالات: 5
2. الگویی برای تعیین ساختار بازار با استفاده از منطق فازی

دوره 8، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 35-60

علیرضا دقیقی اصلی؛ حسین عظیمی آرانی؛ جمشید پژویان


5. بررسی اثر هزینه‌های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی بر رشد اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا

دوره 7، شماره 24، تابستان 1392، صفحه 73-100

علیرضا دقیقی اصلی؛ جمشید پژویان؛ سارا سادات حاج موسوی