نویسنده = غلامرضا گرایی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری

دوره 8، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 131-150

غلامرضا گرایی نژاد؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ آذین سادات استاد رمضان


2. برآورد تابع تقاضای بنزین در ایران طی دوره زمانی 1381 تا 1386 با استفاده از تکنیک پنل دیتا*

دوره 8، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 29-50

علی امامی میبدی؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ نگین دارابی