نویسنده = صالح قویدل
پوشش ریسک قیمت سهام صنایع بورسی با نرخ ارز (چندرشته ای صنعتی، بانک و سرمایه گذاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

مریم بذرائی؛ صالح قویدل؛ قدرت اله امام وردی؛ محمود محمودزاده