نویسنده = سید سجاد علم الهدی
تعداد مقالات: 3
1. بانکداری اسلامی وریسک، یک تحلیل تطبیقی

دوره 12، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 69-86

سید سجاد علم الهدی


2. شناسایی و تحلیل نقش عوامل موثر بر گروه‌هایاصلی تشکیل‌دهنده تورم در ایران با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی

دوره 9، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 41-56

سید سجاد علم الهدی؛ سمانه طریقی؛ مهدی شعبان زاده؛ امین خواجویی پور