نویسنده = سعید صمدی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نرخ بهینه چاپ پول با استفاده از الگوی نسل های تداخلی(ایران)

دوره 7، شماره 25، زمستان 1392، صفحه 9-30

ایوب فرامرزی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ سعید صمدی