نویسنده = رامیار ابن عباس
تعداد مقالات: 1
1. Pricing Unemployment Insurance in Iran

دوره 9، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 119-144

رضا افقی؛ رامیار ابن عباس