نویسنده = زهرا زمانی
تعداد مقالات: 3
1. واکنش تولید و تجارت خارجی به سیاست ارزی برای خروج اقتصاد کشور از رکود بدون تورم

دوره 10، شماره 34، بهار 1395، صفحه 1-32

سید کمیل طیبی؛ زهرا زمانی؛ سید حسن ملک حسینی


2. تحلیل شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (۱۹۸۰-۲۰۱۰)

دوره 9، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 1-12

سید کمیل طیبی؛ زهرا زمانی؛ مصطفیl رجبی؛ عطیه عظیمی


3. اثر نوآوری بر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب نوظهور: درسی برای اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 11-28

سید کمیل طیبی؛ زهرا زمانی؛ محسن نوروزی طالخونچه؛ محمود شکری