نویسنده = اصغر ابوالحسنی هستیانی
تعداد مقالات: 2
1. پویایی‌های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازارهای سهام و طلا: رهیافت VAR-DCC-GARCH

دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 73-92

امین حاتمی؛ تیمور محمدی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی


2. تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد PANEL VAR

دوره 10، شماره 34، خرداد 1395، صفحه 131-152

علی احمدی؛ حسین‌علی احمدی جشفقانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی