نویسنده = محسن مفتونیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پایداری جزء نقدی نسبت به جزء تعهدی سود و شناسایی سهام بیش-کم ارزش‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 71-92

سید محمود موسوی شیری؛ مرتضی فدایی؛ محسن مفتونیان؛ مائده بابائی کلاریجانی


2. بررسی ارتباط شفافیت مالی و اجتناب مالیاتی با توجه به مالکیت نهادی شرکت‌ها ( مطالعه موردی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران )

دوره 10، شماره 35، تابستان 1395، صفحه 45-74

محمدرضا عباس زاده؛ مرتضی فدایی؛ محسن مفتونیان؛ مائده بابایی کلاریجانی