نویسنده = کامبیز هژبر کیانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران و چین با رویکرد ARDL غیرخطی

دوره 12، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 21-40

مریم ابراهیمی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمار نژاد؛ فرهاد غفاری