نویسنده = علی اسماعیل زاده
تعداد مقالات: 4
1. آزﻣﻮﻥﺗﺠﺮﺑﯽتأثیرﺭﯾﺴﮏ ﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐﻭﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦﺭﯾﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼﻭعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایران

دوره 13، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 1-36

محمد بیگدلی؛ مهدی تقوی؛ علی اسماعیل زاده؛ مرجان دامن کشیده


2. بررسی اثر راهبری شرکتی و ریسک شهرت بر رابطه بین حداقل‌سازی هزینه مالیات و واکنش قیمت سهام

دوره 12، شماره 42، بهار 1397، صفحه 229-265

علی اسماعیل زاده؛ مهدی اسکافی اصل؛ فرزاد ناظمی


3. طراحی الگویی مناسب مدیریت نقدینگی و پیش بینی ریسک آن در بانک صادرات ایران

دوره 11، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 171-197

علی اسماعیل زاده؛ حلیمه جوانمردی


4. بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی و راهکارهای اجرایی نمودن آن در بانک تجارت

دوره 9، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 57-76

علی اسماعیل زاده؛ حمیده امیری