نویسنده = حسن طایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی همگرایی بهره‌وری و توسعه مالی در صنایع کارخانه‌ای ایران ( رهیافت همگرایی سیگما)

دوره 10، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 127-148

محدثه سلیمانی؛ حسن طایی؛ تیمور محمدی