نویسنده = اسفندیار جهانگرد
تعداد مقالات: 1
1. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران بسط مدل پاجولا

دوره 11، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 95-116

اسفندیار جهانگرد؛ آرین دانشمند؛ سامان پناهی؛ بهنام نیک بین