نویسنده = علیرضا دقیقی اصلی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری

دوره 8، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 131-150

غلامرضا گرایی نژاد؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ آذین سادات استاد رمضان


2. الگویی برای تعیین ساختار بازار با استفاده از منطق فازی

دوره 8، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 35-60

علیرضا دقیقی اصلی؛ حسین عظیمی آرانی؛ جمشید پژویان


3. بررسی اثر هزینه‌های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی بر رشد اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا

دوره 7، شماره 24، تابستان 1392، صفحه 73-100

علیرضا دقیقی اصلی؛ جمشید پژویان؛ سارا سادات حاج موسوی


4. اثر تورم بر بیمه‌های عمر و راهکارهای خنثی سازی آن

دوره 7، شماره 23، بهار 1392، صفحه 31-60

هوشنگ مومنی وصالیان؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ ابتسام آل احمدی