نویسنده = تیمور محمدی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر اعتماد بر نوآوری درکشورهای با درآمد متوسط (با تاکید بر شعاع بی‌اعتمادی فوکویاما)*

دوره 8، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 19-48

عباس شاکری؛ فرشاد مومنی؛ تیمور محمدی؛ حمید بهمن پور؛ سعیده علیزاده


2. تحلیل تأثیر بازار بورس بین المللی بر بازار بورس ایران : استفاده از رهیافت سیستم دینامیکی و GARCH

دوره 8، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 89-106

نعمت فلیحی؛ تیمور محمدی؛ معصومه شاه کرم اوغلی


3. بررسی تغییرات کشش قیمتی تقاضای برق بخش خانگی در ایران با کاربرد روش فیلتر کالمن

دوره 7، شماره 25، زمستان 1392، صفحه 147-175

علی اصغر اسماعیل نیا؛ تیمور محمدی؛ ابوطالب زمانی