کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 36
1. تحلیل تأثیرپذیری عملکرد اقتصادی ایران از فعالیت بانکهای خصوصی Analyzing the impact of private banks on Economic growth in Iran

دوره 15، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 1-22

قرشاد مومنی؛ عباس شاکری؛ جواد طاهرپور؛ بهنام عزتی اختیار


3. تحلیل تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک

دوره 14، شماره 51، مرداد 1399، صفحه 173-194

عباسعلی ابونوری؛ مهدیس خواجه زاده


4. تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی با لحاظ تراز تجاری: رهیافت الگوی کالمن فیلتر

دوره 14، شماره 51، مرداد 1399، صفحه 195-220

ایمان زنگنه؛ بیت اله اکبری مقدم؛ اکبر میرزا پور با با جان


5. نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه)

دوره 13، شماره 47، مرداد 1398، صفحه 19-38

وحید فرمان آرا؛ اکبر کمیجانی؛ اسداله فرزین وش؛ فرهاد غفاری


6. بررسی تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت مارکوف-سوئیچینگ)

دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1398، صفحه 183-216

فیروز فلاحی؛ حسین اصغرپور؛ کسری احمدیان بهروز


7. ارتباط بین توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه

دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 167-191

سیده مریم حسینی؛ سعید دائی کریم زاده؛ صادق بختیاری


8. بررسی رابطه بین گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی در ایران (1395-1368)

دوره 12، شماره 44، آذر 1397، صفحه 41-68

شهین نرگسی؛ روح اله بابکی؛ مهناز عفتی


9. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران بسط مدل پاجولا

دوره 11، شماره 40، آذر 1396، صفحه 95-116

اسفندیار جهانگرد؛ آرین دانشمند؛ سامان پناهی؛ بهنام نیک بین


10. شناسایی بخش‌های کلیدی در صنعت گردشگری ایران (بر مبنای مدل داده- ستانده)

دوره 9، شماره 32، آذر 1394، صفحه 65-81

محمدرضا فرزین؛ ابتهال زندی؛ مرجان عبدی؛ نیلوفر عباس پور


12. بررسی آثار اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 8، شماره 28، آذر 1393، صفحه 1-14

اکبر کمیجانی؛ هادی حق شناس


13. بررسی تأثیر رشد مصرف انرژی هسته‌ای بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 25، اسفند 1392، صفحه 205-219

کریم امامی؛ مهناز اکبری


14. بررسی اثر هزینه‌های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی بر رشد اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا

دوره 7، شماره 24، شهریور 1392، صفحه 73-100

علیرضا دقیقی اصلی؛ جمشید پژویان؛ سارا سادات حاج موسوی


20. تأثیر توسعه گردشگری بر رشد اقتصادی(مقایسه ایران وکشورهای منتخب)

دوره 5، شماره 15، شهریور 1390، صفحه 73-92

حسین میرزایی؛ ساناز جلیلی


22. بررسی تاثیر هزینه های اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران

دوره 5، شماره 14، خرداد 1390، صفحه 91-118

غلامرضا گرایی نژاد؛ حسین میرزایی؛ مریم حاجی طاهری


24. نااطمینانی تورمی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 3، شماره 9، دی 1388، صفحه 85-109

غلامرضا عباسی؛ اشکان رحیم زاده؛ داوود سلمانی