کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 32
1. نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه)

دوره 13، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 19-38

وحید فرمان آرا؛ اکبر کمیجانی؛ اسداله فرزین وش؛ فرهاد غفاری


2. بررسی تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت مارکوف-سوئیچینگ)

دوره 13، شماره 46، بهار 1398، صفحه 183-216

فیروز فلاحی؛ حسین اصغرپور؛ کسری احمدیان بهروز


3. ارتباط بین توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه

دوره 12، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 167-191

سیده مریم حسینی؛ سعید دائی کریم زاده؛ صادق بختیاری


4. بررسی رابطه بین گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی در ایران (1395-1368)

دوره 12، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 41-68

شهین نرگسی؛ روح اله بابکی؛ مهناز عفتی


5. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران بسط مدل پاجولا

دوره 11، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 95-116

اسفندیار جهانگرد؛ آرین دانشمند؛ سامان پناهی؛ بهنام نیک بین


6. شناسایی بخش‌های کلیدی در صنعت گردشگری ایران (بر مبنای مدل داده- ستانده)

دوره 9، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 65-81

محمدرضا فرزین؛ ابتهال زندی؛ مرجان عبدی؛ نیلوفر عباس پور


8. بررسی آثار اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 8، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 1-14

اکبر کمیجانی؛ هادی حق شناس


9. بررسی تأثیر رشد مصرف انرژی هسته‌ای بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 25، زمستان 1392، صفحه 205-219

کریم امامی؛ مهناز اکبری


10. بررسی اثر هزینه‌های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی بر رشد اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا

دوره 7، شماره 24، تابستان 1392، صفحه 73-100

علیرضا دقیقی اصلی؛ جمشید پژویان؛ سارا سادات حاج موسوی


15. تأثیر توسعه گردشگری بر رشد اقتصادی(مقایسه ایران وکشورهای منتخب)

دوره 5، شماره 15، تابستان 1390، صفحه 73-92

حسین میرزایی؛ ساناز جلیلی


18. بررسی تاثیر هزینه های اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران

دوره 5، شماره 14، بهار 1390، صفحه 91-118

غلامرضا گرایی نژاد؛ حسین میرزایی؛ مریم حاجی طاهری


20. نااطمینانی تورمی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 3، شماره 9، زمستان 1388، صفحه 85-109

غلامرضا عباسی؛ اشکان رحیم زاده؛ داوود سلمانی


22. اثر تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت

دوره 3، شماره 7، تابستان 1388، صفحه 1-15

ابراهیم حسینی نسب؛ منا میر کاظمی مود


23. بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا (MENA)

دوره 3، شماره 6، بهار 1388، صفحه 104-123

بیژن باصری؛ غلامرضا عباسی؛ آرزو نوری بیدهندی


24. بررسی اثر گردشگری بر رشد اقتصادی ایران (در سالهای 1368-1387)

دوره 3، شماره 6، بهار 1388، صفحه 1-17

حسین شریفی رنانی؛ مریم صفایی شکیب؛ مصطفی عمادزاده