کلیدواژه‌ها = تورم
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی با لحاظ تراز تجاری: رهیافت الگوی کالمن فیلتر

دوره 14، شماره 51، مرداد 1399، صفحه 195-220

ایمان زنگنه؛ بیت اله اکبری مقدم؛ اکبر میرزا پور با با جان


2. بررسی اثرات سرریز شوک ناشی از سیاست مالی دولت آمریکابر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافت GVAR

دوره 14، شماره 50، اردیبهشت 1399، صفحه 91-114

جهانگیر قربانزاد؛ رحمان سعادت؛ تیمور محمدی؛ اسماعیل ابونوری


3. اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول

دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 193-212

حسین صمصامی؛ نوشین نخودبریز


4. بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبه های غیر جاری در نظام بانکی کشور

دوره 9، شماره 31، شهریور 1394، صفحه 95-118

خشایار سید شکری؛ سمیه گروسی


5. اثر تورم بر بیمه‌های عمر و راهکارهای خنثی سازی آن

دوره 7، شماره 23، خرداد 1392، صفحه 31-60

هوشنگ مومنی وصالیان؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ ابتسام آل احمدی


6. بررسی مقایسه‌ای اثر تورم بر تقاضای بیمه‌های عمر در کشورهای در حال توسعه

دوره 7، شماره 22، خرداد 1392، صفحه 70-90

ابراهیم عباسی؛ علیرضا دقیقی اصل؛ سکینه حسین خانی


7. بررسی عوامل مؤثر بر تفاوت نرخ سود بانکی در شبکه بانک‌های دولتی

دوره 2، شماره 3، تیر 1387، صفحه 92-110

رافیک نظریان؛ امیر عباس هاشمی نژاد