کلیدواژه‌ها = E31
تعداد مقالات: 13
1. بررسی پدیده خنثایی پول در اقتصاد ایران

دوره 12، شماره 42، بهار 1397، صفحه 47-74

مهدی حنطه؛ منوچهر عسکری؛ محمود ختایی


3. شناسایی و تحلیل نقش عوامل موثر بر گروه‌هایاصلی تشکیل‌دهنده تورم در ایران با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی

دوره 9، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 41-56

سید سجاد علم الهدی؛ سمانه طریقی؛ مهدی شعبان زاده؛ امین خواجویی پور


4. بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبه های غیر جاری در نظام بانکی کشور

دوره 9، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 95-118

خشایار سید شکری؛ سمیه گروسی


5. تحلیل رابطه علی بین نرخ تورم و بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 30، بهار 1394، صفحه 29-46

تیمور محمدی؛ عباسعلی ابونوری؛ رویا محمد نژاد


12. رابطه انتقالی تغییرات نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات ایران: 1385:4-1369:1

دوره 5، شماره 14، بهار 1390، صفحه 8-34

کریم امامی؛ سیمین آل علی


13. قیمت گذاری هدانیک در بازار خودرو سواری در کشور ایران

دوره 4، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 97-116

منیژه هادی نژاد؛ محمد علی خطیب سمنانی؛ بیتا شبگرد