کلیدواژه‌ها = G10
ارزیابی رابطه کنش- واکنشی متغیرهای بخش بانکی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 14، شماره 52، آذر 1399، صفحه 153-174

شکیب سلیمی مجاوری؛ محمدرضا ناهیدی امیر خیز؛ سیاوش جانی؛ رقیه حسن زاده


مقایسه برآورد تلاطم بازارهای مالی با استفاده از مدل رگرسیون و مدل شبکه عصبی

دوره 14، شماره 52، آذر 1399، صفحه 223-240

محمد عظیم خدایاری؛ احمد یعقوب نژاد؛ مریم خلیلی عراقی


بررسی نقش حباب قیمتی در ایجاد نوسانات در بورس اوراق بهادار تهران ( شرکت‌های منتخب صنایع پترو شیمی و خودرو)

دوره 12، شماره 43، شهریور 1397، صفحه 133-152

غلامرضا عباسی؛ هادی محمدی محمدی؛ محمد امین نشاط آور


بررسی تاثیر سیاست پولی و توسعه مالی بر تراز تجاری کشور ایران

دوره 11، شماره 38، خرداد 1396، صفحه 81-98

رویا آل عمران؛ سید علی آل عمران