کلیدواژه‌ها = C23
تحلیل تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک

دوره 14، شماره 51، مرداد 1399، صفحه 173-194

عباسعلی ابونوری؛ مهدیس خواجه زاده


نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه)

دوره 13، شماره 47، مرداد 1398، صفحه 19-38

وحید فرمان آرا؛ اکبر کمیجانی؛ اسداله فرزین وش؛ فرهاد غفاری


اثر اینترنت بر بازدهی سیستم بانکی (مطالعه موردی بانک‌های منتخب ایران)

دوره 13، شماره 47، مرداد 1398، صفحه 39-62

رویا آل عمران؛ فرزاد رحیم زاده؛ سیامک شکوهی فرد


بررسی عوامل موثر بر درآمدهای غیرمشاع بانکی در ایران (در چارچوب یک الگوی پانل پویای سیستمی)

دوره 13، شماره 47، مرداد 1398، صفحه 113-134

مهدی قائمی اصل؛ سید علی حسینی ابراهیم آباد؛ حسن حیدری


تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانک‌ها در ایران

دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1398، صفحه 127-144

محمد جواد محقق نیا؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ محیا بائی


اثر نوآوری بر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب نوظهور: درسی برای اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 27، شهریور 1393، صفحه 11-28

سید کمیل طیبی؛ زهرا زمانی؛ محسن نوروزی طالخونچه؛ محمود شکری


تحلیل تأثیر بازار بورس بین المللی بر بازار بورس ایران : استفاده از رهیافت سیستم دینامیکی و GARCH

دوره 8، شماره 27، شهریور 1393، صفحه 89-106

نعمت فلیحی؛ تیمور محمدی؛ معصومه شاه کرم اوغلی


تخمین تابع تقاضای گردشگری در استانهای منتخب

دوره 5، شماره 14، خرداد 1390، صفحه 165-183

هوشنگ مومنی وصالیان؛ لیلا غلامی پور