کلیدواژه‌ها = تخصیص بهینه گاز طبیعی
تعداد مقالات: 2
2. تعیین تخصیص بهینه مانده گازطبیعی جهت تزریق به چاه‌های نفت و صادرات

دوره 2، شماره 2، بهار 1387، صفحه 99-116

علی اصغر اسماعیل نیا؛ شیرین سجادی