کلیدواژه‌ها = تامین مالی
اثرات تبلیغات در شبکه های اجتماعی بر تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط The effects of advertising on social networks on the financing of small and medium enterprises

دوره 15، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 161-180

نازنین خجسته؛ ابراهیم چیرانی؛ سید محمود شبگو منصف؛ کامبیز شاهرودی


اثر بخشی تامین مالی از طریق مشارکت عمومی _خصوصی در تحقّق اهداف توسعه‌ایی

دوره 14، شماره 52، آذر 1399، صفحه 81-100

حسن نوعی اقدم؛ شمس الدین حسینی؛ عباس معمار نژاد؛ کریم امامی جزء


نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه)

دوره 13، شماره 47، مرداد 1398، صفحه 19-38

وحید فرمان آرا؛ اکبر کمیجانی؛ اسداله فرزین وش؛ فرهاد غفاری