کلیدواژه‌ها = C58
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه (رویکردPanelVAR) The Impact of Exchange Rate on Profitability of Insurance Companies by Panel VAR Approach

دوره 14، شماره 53، زمستان 1399، صفحه 132-156

بهروز ناظمی؛ حسین شریفی رنانی؛ سعید دایی کریم زاده


2. سنجش اثرگذاری عوامل اقتصادی درون شرکتی در شرایط نوسانات نفتی بر جریان نقدینگی در بورس تهران

دوره 14، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 197-222

علی دهقانی؛ فاطمه خیل کردی؛ عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی


3. اثر بحران های مالی بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای مالی توسعه یافته و ایران

دوره 13، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 63-84

قدرت اله امام وردی؛ سیده محبوبه جعفری