کلیدواژه‌ها = G17
قدرت و بیش اطمینانی مدیران و گزارشگری متقلبانه The power and overconfidence of managers and fraudulent reporting

دوره 15، شماره 54، خرداد 1400، صفحه 379-400

حامی فلاح حمیدی؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ علی ذبیحی


مقایسه نسبت بهینه پوشش ریسک نرخ ارز و طلا در بازار‌های مالی (مطالعه موردیبازار بورس تهران و ‌‌اروپا)

دوره 14، شماره 52، آذر 1399، صفحه 129-152

عاطفه شاه آبادی فراهانی؛ امید خداویردی؛ جلال مولابیگی


مقایسه برآورد تلاطم بازارهای مالی با استفاده از مدل رگرسیون و مدل شبکه عصبی

دوره 14، شماره 52، آذر 1399، صفحه 223-240

محمد عظیم خدایاری؛ احمد یعقوب نژاد؛ مریم خلیلی عراقی


سرریزی و انتقالات نوسان قیمت سکه طلا بر بازار سرمایه

دوره 12، شماره 44، آذر 1397، صفحه 103-122

مهدی صادقی شاهدانی؛ حسین محسنی


کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی و مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی در محاسبه ارزش در معرض خطر

دوره 7، شماره 24، شهریور 1392، صفحه 101-137

رضا نریمانی؛ نادر حکیمی پور؛ اسعد اله رضایی