کلیدواژه‌ها = E51
تعداد مقالات: 8
1. تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی با لحاظ تراز تجاری: رهیافت الگوی کالمن فیلتر

دوره 14، شماره 51، مرداد 1399، صفحه 195-220

ایمان زنگنه؛ بیت اله اکبری مقدم؛ اکبر میرزا پور با با جان


2. اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول

دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 193-212

حسین صمصامی؛ نوشین نخودبریز


4. آسیب شناسی مطالبات جاری در نظام بانکی ایران

دوره 10، شماره 36، آذر 1395، صفحه 73-86

آزاده محرابیان؛ رویا سیفی پور


6. بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبه های غیر جاری در نظام بانکی کشور

دوره 9، شماره 31، شهریور 1394، صفحه 95-118

خشایار سید شکری؛ سمیه گروسی


7. بررسی ارتباط بین عرضه پول و گسترش شعب بانکی

دوره 8، شماره 28، آذر 1393، صفحه 121-136

میر حسین موسوی؛ علی شهابی؛ معصومه نعمت پور