کلیدواژه‌ها = O40
تعداد مقالات: 3
2. بررسی رابطه مالیات و رشد اقتصادی، مطالعه موردی ایران و کشورهای عضو اوپک و سازمان همکاری‌های اقتصادی (OPEC) و (OECD)

دوره 9، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 103-122

ایوب فرامرزی؛ مجید دشتبان فاروجی؛ نادر حکیمی پور؛ صادق علیپور؛ امیر جباری