کلیدواژه‌ها = F21
تعداد مقالات: 8
2. تأثیر پس انداز و آزاد سازی بر توسعه کشورهای عضو اوپک

دوره 11، شماره 38، بهار 1396، صفحه 139-164

سعید منصوریان طبایی؛ سیدمجتبی حسین زاده یوسف آباد؛ بهزاد زمانی کرد شولی


4. تأثیر فساد بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه

دوره 10، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 33-50

عبدالرحیم کردی؛ مهدی خدا پرست مشهدی


6. تأثیر عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر متغیرهای نهادی و ساختاری

دوره 8، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 131-150

غلامرضا گرایی نژاد؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ آذین سادات استاد رمضان