کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: متغیرهای کلان اقتصادی، قراردادهای آتی سکه طلا، استراتژی مومنتوم طبقه‌بندی:JEL A12
تعداد مقالات: 1