کلیدواژه‌ها = G11
تعداد مقالات: 8
3. قدرت و بیش اطمینانی مدیران و گزارشگری متقلبانه The power and overconfidence of managers and fraudulent reporting

دوره 15، شماره 54، بهار 1400، صفحه 379-400

حامی فلاح حمیدی؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ علی ذبیحی


4. مقایسه برآورد تلاطم بازارهای مالی با استفاده از مدل رگرسیون و مدل شبکه عصبی

دوره 14، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 223-240

محمد عظیم خدایاری؛ احمد یعقوب نژاد؛ مریم خلیلی عراقی


5. پویایی‌های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازارهای سهام و طلا: رهیافت VAR-DCC-GARCH

دوره 12، شماره 45، زمستان 1397، صفحه 73-92

امین حاتمی؛ تیمور محمدی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی


6. تاثیر اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران بر اثر تمایلی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 44، پاییز 1397، صفحه 123-142

محمد حیدری فر؛ امیررضا کیقبادی


7. بررسی اثرآستانه ای و نامتقارن نسبت اهرمی بر سودآوری شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 57-82

قدرت اله امام وردی؛ مجتبی کریمی؛ هلن صادقی بناب


8. کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی و مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی در محاسبه ارزش در معرض خطر

دوره 7، شماره 24، تابستان 1392، صفحه 101-137

رضا نریمانی؛ نادر حکیمی پور؛ اسعد اله رضایی