کلیدواژه‌ها = G22
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه (رویکردPanelVAR) The Impact of Exchange Rate on Profitability of Insurance Companies by Panel VAR Approach

دوره 14، شماره 53، اسفند 1399، صفحه 132-156

بهروز ناظمی؛ حسین شریفی رنانی؛ سعید دایی کریم زاده


3. الزامات وجود بیمه سپرده و ارتباط آن با مقاومت بانکی

دوره 11، شماره 41، اسفند 1396، صفحه 177-200

حسین امیری؛ مونا توفیقی


4. بررسی اثرات اطلاعات نا متقارن بر بازار بیمه اتومبیل ایران در شهر تهران

دوره 10، شماره 37، اسفند 1395، صفحه 149-164

عباسعلی ابونوری؛ مریم محمد حسینی


6. تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در شهر تهران

دوره 7، شماره 25، اسفند 1392، صفحه 71-94

ابراهیم عباسی؛ اکرم رحیمی