کلیدواژه‌ها = کشورهای در حال توسعه
تعداد مقالات: 3
1. نقش توانمندسازی اقتصادی در راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه

دوره 8، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 107-120

احمد جعفری صمیمی؛ کورش اعظمی


2. تاثیر عضویت در سازمان جهانی تجارت برعملکرد بیمه‌های زندگی در کشورهای در حال توسعه

دوره 4، شماره 10، بهار 1389، صفحه 79-94

علیرضا دقیقی اصلی؛ محمد رضا میرزایی نژاد؛ سعیده سادات مظهری موسوی


3. بررسی عوامل مؤثر بر جریان های سرمایه خارجی در کشورهای درحال ‌توسعه

دوره 2، شماره 5، زمستان 1387، صفحه 62-81

نازی محمدی زاده اصل؛ آذرخش صبری بقائی؛ محمود رضا مدیر روستا