کلیدواژه‌ها = سپرده های بانکی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر جذب منابع سپرده ای خصوصی در شبکه بانک های تجاری و تخصصی دولتی کشور

دوره 3، شماره 9، زمستان 1388، صفحه 50-69

رافیک نظریان؛ مرجان محمد اسماعیل