کلیدواژه‌ها = داده های تابلویی
تعداد مقالات: 7
2. عوامل موثر بر جذب منابع سپرده ای خصوصی در شبکه بانک های تجاری و تخصصی دولتی کشور

دوره 3، شماره 9، زمستان 1388، صفحه 50-69

رافیک نظریان؛ مرجان محمد اسماعیل


3. عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری در منطقه مرکز، جنوب و غرب آسیا

دوره 3، شماره 8، پاییز 1388، صفحه 116-129

نارسیس امین رشتی؛ فاطمه فهیمی فر؛ ابراهیم صیامی عراقی


4. بررسی اثر تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی

دوره 3، شماره 8، پاییز 1388، صفحه 53-73

فرهاد دژپسند؛ مریم کرمی


5. بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا (MENA)

دوره 3، شماره 6، بهار 1388، صفحه 104-123

بیژن باصری؛ غلامرضا عباسی؛ آرزو نوری بیدهندی


6. رابطه میان رشد اقتصادی و نوسان تولید

دوره 2، شماره 5، زمستان 1387، صفحه 135-152

کریم امامی؛ شهره وکیلیان


7. بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه انسانی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1387، صفحه 55-69

غلامرضا گرائی نژاد؛ علی اکبر خسروی نژاد؛ عرفان بهرامی نیا