کلیدواژه‌ها = کشورهای دارای بازارهای نوظهور
تعداد مقالات: 1
1. اثر نوآوری بر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب نوظهور: درسی برای اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 11-28

سید کمیل طیبی؛ زهرا زمانی؛ محسن نوروزی طالخونچه؛ محمود شکری