کلیدواژه‌ها = G21
تعداد مقالات: 16
1. نااطمینانی اقتصادکلان و تصمیمات سرمایه‌گذاری بانک‌ها

دوره 16، شماره 58، اردیبهشت 1401، صفحه 1-22

10.30495/fed.2022.691021

حافظ نیکخو؛ تیمور رحمانی؛ فرزانه خلیلی


2. تاثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با بکارگیری نظریه گیرتون و روپر

دوره 16، شماره 58، اردیبهشت 1401، صفحه 233-256

10.30495/fed.2022.691050

هادی محبوبی؛ هوشنگ مومنی وصالیان؛ مرجان دامن کشیده؛ شهریار نصابیان


3. تعیین نسبت کفایت سرمایه مناسب در بانک های اسلامی ایران The optimal capital adequacy ratio in Islamic banks: the study of Iranian banks

دوره 15، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 55-78

محمود عیسوی؛ حبیب انصاری سامانی؛ فتح اله تاری؛ حسن عموزادخلیلی


4. تحلیلی بر محاسبه قیمت تمام شده پول در بانک‌های ایران (مطالعه موردی شعب بانک سپه استان سمنان)

دوره 13، شماره 47، مرداد 1398، صفحه 1-18

علیرضا مسعودیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ علیرضا عرفانی؛ اسمعیل ابونوری


6. بررسی همگرایی مالی ایران و کشورهای عضو اوپک (کاربرد روش فیلیپس- سول)

دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1398، صفحه 95-126

ساغر نیکپور؛ مجتبی بهمنی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ مهدی نجاتی


7. تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانک‌ها در ایران

دوره 13، شماره 46، اردیبهشت 1398، صفحه 127-144

محمد جواد محقق نیا؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ محیا بائی


8. اندازه‌گیری شکنندگی سیستم بانکی ایران بر اساس شاخص BSFI

دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 1-26

محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین اصغر پور؛ فیروز فلاحی؛ همت ستار رستمی


10. رابطه بین شاخص های ثبات با کارایی فنی بانک‌های ایران طی سال‌های (1395-1383)

دوره 12، شماره 44، آذر 1397، صفحه 1-20

محمود عیسوی؛ فتح اله تاری؛ حبیب انصاری سامانی؛ حسن عموزاد خلیلی


12. بررسی اثر چرخه های اقتصادی بر عملکرد بانک ها در ایران مطالعه موردی بانک ملی ایران (1368-1393)

دوره 11، شماره 40، آذر 1396، صفحه 117-138

رافیک نظریان؛ آزاده محرابیان؛ برژانگ مرادی


13. مزیت رقابتی داده کاوی در بانکداری الکترونیکی در برابر نااطمینانی‌های اقتصادی

دوره 11، شماره 39، شهریور 1396، صفحه 125-146

محمد علی خطیب سمنانی؛ سمیه ایزدی؛ سید رضا خادمی


15. بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبه های غیر جاری در نظام بانکی کشور

دوره 9، شماره 31، شهریور 1394، صفحه 95-118

خشایار سید شکری؛ سمیه گروسی


16. بررسی ارتباط بین عرضه پول و گسترش شعب بانکی

دوره 8، شماره 28، آذر 1393، صفحه 121-136

میر حسین موسوی؛ علی شهابی؛ معصومه نعمت پور