کلیدواژه‌ها = G28
تعداد مقالات: 5
2. اثر بخشی تامین مالی از طریق مشارکت عمومی _خصوصی در تحقّق اهداف توسعه‌ایی

دوره 14، شماره 52، آذر 1399، صفحه 81-100

حسن نوعی اقدم؛ شمس الدین حسینی؛ عباس معمار نژاد؛ کریم امامی جزء


3. تحلیل حساسیت مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه ایران )بر اساس پویایی متغیرهای کنترل عمومی(

دوره 14، شماره 51، مرداد 1399، صفحه 115-146

محمد مهدی عزیزی امیری؛ فرامرز خلیقی؛ مریم السادات عسکری؛ محبوبه اعلایی


4. اندازه‌گیری شکنندگی سیستم بانکی ایران بر اساس شاخص BSFI

دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 1-26

محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین اصغر پور؛ فیروز فلاحی؛ همت ستار رستمی